PR serviss pasūtījuma anketa

PR serviss pakalpojums (varat atzīmēt vairākus):

 
 
 
 
 
 

Papildu informācija
Lūdzu, sniedziet papildu informāciju, kādam mērķim jūs vēlaties izmantot izvēlēto pakalpojumu un, kādus rezultātus vēlaties sasniegt.

Jūsu vārds uzvārds
Organizācija
Amats
Tālrunis
E-pasts
Jautājumi/komentāri